2022-05-02 April månad i sammanfattning
Medeltemp +2,4°C, medel för de senaste 15 åren +3,2°C.
Under dessa 15 år är det bara under två år som aprilmedel har varit lägre 2012:+1.1°C 2017:+2,2°C
I mitten av månaden hade vi sex dygn med medeltemp över +7°C och en maxtemp +17,9°C den 20 april!

2022-04-01 Mars månad i sammanfattning
Medeltemp +0,1°C, medel för de senaste 15 åren -1,8°C.
Årets marsmedel var den fjärde högsta under de senaste femton åren,
bara åren 2014:+0,9°C 2015:+1,2°C o 2016:+0,2°C har varit ngt varmare.
Den 17 mars fick vi enligt definitionen vår . Ifjol redan 25 feb!!
Vårens ankomst tidigare år se fliken "Årstider"

2022-03-03 Februari månad i sammanfattning
Medeltemp -6,3°C, Februarimedel de senaste 15 åren (2008-22): -6,6°C
Under dessa 15 år: Lägsta feb-medel 2014:-13,4°C och högsta 2014:-0,3°C
Februarimedel de senaste 10 åren:(2013-22): -5,0°C

2022-02-01 Tämligen mild Januari
Medeltemp i Januari -4,4 °C. Januarimedel för senaste femton åren (2008-2022):-7,2 °C
lägsta medel 2016:-12,0 °C högsta januari medel 2008: -3,4 °C.

2022-01-02 Sammanställning väderåret 2021 uppmätt med Baldergymnasiets väderstation!
Medeltemperatur för hela året: +3,4°C, årsmedel för de senaste 10 åren (2012-2021): +4,5°C.
Årets medeltemp alltså något lägre än vad medel är för de senaste 10 åren och faktiskt den lägsta
årsmedeltemperaturen under de tio senaste åren!
Varmaste året under dessa 10 år är 2020 med medel 5,8°C.
Årets högsta temp +30,8°C den 4 juli, årets lägsta -23,3°C den 18 feb, max snödjup 110 cm den 23 jan.

Medeltemperatur månad för månad år 2021 jämfört med medel senaste 10 åren
................2021.................medel senaste 10 åren:
Januari .....-9,6 ................-7,6
Februari .. -7,9 ................-5,3
Mar ..........-0,6 ................-1,4
April ....... +3,3 .............. +3,0
Maj ........ +7,9 ............... +9,0
Juni ..... +14,2 .............. +13,9
Juli ...... +17,3 .............. +16,5
Augusti. +13,9 .............. +15,1
Septemb .+8,7 ............. +10,0
Oktober .. +4,5 ............... +3,9
November -2,9 ................ -0,9
December -8,3 ............,... -4,1

2018-06-19 Vindriktning
Givaren för vindriktning är inte att lita på

2016-06-16
Teknikprogrammet i Skellefteå har tagit fram den nya designen av Baldervädret.

Kontakt
Har du funderingar kring vädersidan e-posta vår kontakt på baldervader@gmail.com

Foto: Skellefteå Älvsbrinken 18 feb 2022


Teknikprogrammet Skellefteå Baldergymnasiet